Připravujeme tematickou monografii Miloše Ševčíka v nakladatelství Karolinum Univerzity Karlovy

Miloš

ŠEVČÍK

malíř, kreslíř a grafik

NOVINKY


Západočeská galerie, Plzeň: vernisáž | 26. 06. 2024 | výstava | 26. 06. – 29. 09. 2024| masné krámy | web

Galerie Evropského domu, Plzeň: vernisáž | 24. 10. 2023 | výstava | 25. – 30. 10. 2023 | zahraniční knihovny SVK PK | web

Alšova Jihočeská galerie, České Budějovice: vernisáž | 26. 10. 2023 | výstava | 27. 10. 2023 – 7. 1. 2023 | wortnerův dům| web 

GALERIE

Obrazy

Vybrané obrazy a plastiky z pozůstalosti Miloše Ševčíka

Kresby

Vybrané kresby ze sbírky

Grafiky

Grafiky ze sbírky Miloše Ševčíka

Miloš Ševčík-bio

Miloš Ševčík vystudoval grafiku na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze u profesorů Aloise Fišárka, Antonína Pelce a Antonína Strnadla. Byl členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar a Umělecké besedy. Za své dílo získal řadu ocenění, mezi jinými první cenu na jihlavském Bienále grafiky a druhou cenu na Pražském salónu. Je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, v Památníku národního písemnictví v Praze, ve Slovenské národní galerii v Bratislavě, v Národní galerii v Rio de Janeiro a v mnoha dalších významných institucích.