Připravujeme tematickou monografii Miloše Ševčíka v nakladatelství Karolinum Univerzity Karlovy

Grafiky

„Biomorfními tvary, které se stále víc uvolňovaly, se ve svých kresbách a grafických listech inspiroval Miloš Ševčík. V jeho leptech a suchých jehlách se projevuje výrazná imaginace, vyjádřená křehkou linkou. Umělcova introvertní tvorba se blíží nové figuraci a zároveň navazuje na symbolistní tendence, jejichž dědictví Ševčík nezaměnitelně rozvíjí. Je zahalena tajemstvím, plná zámlk a nápovědí uvolňujících představivost diváka. Zrcadlí se v ní mnohotvárnost přírody. Zachycuje atmosféru doby a zároveň se stává odrazem umělcova vnitřního světa.“

Jiří Machalický, Panorama grafiky šedesátých let, in: Švácha, R; Platovská, M. (eds.), Dějiny českého výtvarného umění [VI/1], Academia, Praha 2007, s. 354.