Připravujeme tematickou monografii Miloše Ševčíka v nakladatelství Karolinum Univerzity Karlovy

Kresby

„Nesmírně jemné, a přece monumentální kresby mohly být paralelou přírodních dějů, zrály ale dlouho v duši skromného a uzavřeného umělce. Jejich svébytnost je zřejmá, stojí daleko módních trendů. Ševčíkova plachost nedůvěřovala jakýmkoli proklamacím, nebyl nikdy straníkem a nehlásil se k žádnému náboženství. A přece, z mého pohledu jsou jeho pozdní kresby tichou oslavou Boží, oslavou růstu a vznikání, směřují nesměle vzhůru, zakotveny ale pevně v milované zemi a projevené v čistotě kreslířského umění.“

Václav Sokol: Plzeň – město kresby, Katolický týdeník: https://www.katyd.cz/clanky/plzen—mesto-kresby.html

Kresby